Accounts For Donations:
MCB - 0834403881004937 | NBP - 1997-4000982198 | UBL - 0635-212898932 | BOP - 6020041968300018 | Silk Bank - 0025-2006093356 | Soneri - 0104-02012489442 | Summit Bank - 1-3-9-20311-714-153665 | Bank Al Habib - 0018-0981-016246-01-3 | Faysal Bank - 0150007900194115 | Bank Of Khyber - 0057-00270-002 | JS Bank - 9518-768100 | SME Bank Ltd. - 2002-00016225-0001 | Sindh Bank - 0648-425061-1000 | APNA Bank - 011019212700 | Askari Bank - 0730-100577504
MCB - 0834403881004937 | NBP - 1997-4000982198 | UBL - 0635-212898932 | BOP - 6020041968300018 | Silk Bank - 0025-2006093356 | Soneri - 0104-02012489442 | Summit Bank - 1-3-9-20311-714-153665 | Bank Al Habib - 0018-0981-016246-01-3 | Faysal Bank - 0150007900194115 | Bank Of Khyber - 0057-00270-002 | JS Bank - 9518-768100 | SME Bank Ltd. - 2002-00016225-0001 | Sindh Bank - 0648-425061-1000 | APNA Bank - 011019212700 | Askari Bank - 0730-100577504
Donations With in Pakistan
You can donate through any branch of following Banks of Pakistan

 

Bank Name Account # Branch
MCB 0834403881004937 Any Branch
NBP 1997-4000982198 Any Branch
UBL 0635-212898932 Any Branch
BOP 0158-6020041968300018 Any Branch
Silk Bank 0025-2006093356 Any Branch
Emaan (Silk Bank) 5061-5000302661 Any Branch
Soneri 0096-20004262914 Any Branch
Summit Bank 01-03-09-20311-714-153665 Any Branch
Bank Al-Habib 0018-0981-016246-01-3 Any Branch
Faysal Bank 0150007900194115 Any Branch
Bank of Khyber 0057-00270-002 Any Branch
JS Bank 9518-768100 Any Branch
SME Bank Ltd. 2002-00016225-0001 Any Branch
Sindh Bank 0648-425061-1000 Any Branch
Apna Bank 011019212700 Any Branch
Askari Bank 0730-100577504 Any Branch
Summit Bank Ltd ( US Dollar Account)
Bank Name Account # IBAN Swift Code
Summit 01-03-09-20314-333-153665 PK 13SUMB0309033330153665 SUMBPKKA
Donations Outside Pakistan (PKR Account)
Bank Name Account # IBAN Swift Code
NBP 1997-4000982198 PK34NBPA 2121004000982198 NBPAPKKA02L
MCB 0834403881004937 PK74MUCB 0834403881004937 MUCBPKKA
Soneri Bank Ltd 0104 0201 2489 442 LPK04 SONE 0104 0201 2489 442 SONE PKKA LHR
Faysal Bank 0150-007900194115 Pk18 FAYS0150007900194115 FAYSPKKA
Bank Al Habib Ltd 0018-0981-016246-01-3 Pk70 BAHL 00180 9810162 4601 BAHLPKKA
The Bank of Punjab 0158-6020041968300018 Pk73 BPUN6020041968300018 BPUNPKKAXXX
Soneri Bank 0104-20004262914 Pk94 SONE 0009620004262914 SONEPKKALHR
Bank of Khyber 0057-00270-002 Pk82 KHYB 0057000000270002 KHYBPKKAXXX
Summit Bank 01-03-09-20311-714-153665 PKI3SUMB 030903333 0153665 SUMBPKKAKHI
Soneri Bank 0025-2006093356 Pk75 SAUD 000000200 6093356 SAUDPKKA
Sindh Bank 0648-425061-1000 Pk26 SIND 0006484250611000 SINDPKKA
Apna Bank 011019212700 Pk08 APNA 00000110192 12700 SUMBPKKAKHI
JS Bank 9518-768100 Pk92 JSBL 9518000000 768100 JSBLPKKA
SME Bank 2002-0016225-0001 Pk83 SMES 2002 000162250001 SMEPKKA
EMAAN Islamic Banking 5061-5000302661 PK44 SAUD 00506150 00302661 SAUDPKKA
UBL Omni
Donations can be sent to AQKHAN from any UBL Omni Dukaan.